E-posta Adresinizi Doğrulayın

Tekrar Gönder

Telefon Numaranızı Doğrulayın

Tekrar Gönder
700 ₺ VE ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!
700 ₺ VE ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE KARGO ÜCRETSİZ!
1-9 EKİM - BÜYÜK ATÖLYE İNDİRİMLERİ BAŞLIYOR Instagram hesabınızdan, bizden aldığınız ürünlerle yaptığınız bir çalışmanızı paylaşıp, bizi etiketlediniz anda %60 indirim kazanıyorsunuz.
Sepetim
Sepete Git
Sepetinizde ürün yok

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
AYDINLATMA METNİ

Bidoluhobi - Bektaş Turgut (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sizlere bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki şekildedir:

  1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; Mercan Mahallesi Fincancılar Çıkmazı Sokak no:5/7 Akhan Fatih, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 172923-5 sicil numarası ile kayıtlı BEKTAŞ TURGUT BİDOLUHOBİCOMdur.

  1. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

www.bidoluhobi.com (“İnternet Sitesi”) üzerinden ürün satın almak amacı ile Şirket’imize sağladığınız elektronik posta adresi, ad-soyad, adres bilgisi ve cep telefonu kategorilerindeki kişisel verileriniz; satın aldığınız ürünün size Şirket tarafından teslim edilmesi, Şirket ile aranızda kurulan satış sözleşmesinin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, gerekli olması halinde siparişinize ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi, İnternet Sitesi’ne üye olmanız halinde üyelik işleminizin tamamlanması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, onaylamış olduğunuz üyelik sözleşmesinin hüküm ve koşullarının yerine getirilmesi  ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda saklanması amacı ile işlenmektedir.   

  1. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz herhangi bir 3. Kişiye aktarılmamaktadır.

  1. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, satın alma işleminiz kapsamında İnternet Sitesi’nde yer alan form aracılığıyla elde edilmekte ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ile toplanmaktadır.

  1. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP adresi: [email protected]’dır) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda [email protected] e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

BİDOLUHOBİ - BEKTAŞ TURGUT

CLARIFICATION TEXT OF THE LAW ON
THE PROTECTION OF PERSONAL DATA

Bidoluhobi - Bektas Turgut (“Company”) aims to fulfill its obligation to inform under the Law on the Protection of Personal Data (“Law”) with this Privacy Notice. The issues we are obliged to inform you about are as follows:

  1. Identity of the data controller and, if any, the representative of the data controller

The data controller is BEKTAS TURGUT BIDOLUHOBICOM, registered with Istanbul Trade Registry with registration number 172923-5, located at Mercan Mahallesi Fincancilar Cikmazi Sokak no:5/7 Akhan Fatih, Istanbul.

  1. Purposes of processing personal data

Your personal data in the categories of email address, name-surname, address information and mobile phone number that you provide to the Company via www.bidoluhobi.com (“Website”) are processed for the purpose of delivering the product you purchased from the Company, fulfilling the requirements of the sales contract established between you and the Company, contacting you regarding your order if necessary, completing your membership process if you become a member of the Website, sending you commercial electronic messages if you give your consent, fulfilling the provisions and conditions of the membership agreement that you have approved, and being stored in accordance with the statute of limitations arising from the law.

  1. To whom and for what purposes personal data processed by the Company can be transferred

Your personal data is not transferred to any third party.

  1. Method and legal reason for collecting personal data

Your personal data is collected through the form on the Website as part of your purchase transaction and collected based on the legal reason that "processing of personal data belonging to the parties of a contract is necessary, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract."

  1. Your rights under the Law regarding your personal data are as follows:

(a) Learn whether your personal data is being processed or not, (b) Request information if your personal data has been processed, (c) Learn the purpose of processing your personal data and whether they are being used in accordance with this purpose, (d) Know the third parties to whom your personal data is transferred, whether domestically or abroad, (e) Request the correction of your personal data if they are incomplete or inaccurate, (f) Request the erasure or destruction of your personal data if the reasons requiring processing of your personal data no longer exist in accordance with paragraphs (d) and (e) above, and request that these transactions be notified to third parties to whom personal data is transferred, (g) Object to the occurrence of a result against yourself as a result of the analysis of the processed data exclusively through automated systems, (ğ) Request the elimination of damages in case you suffer damage due to the unlawful processing of your personal data.

You can exercise these rights by sending a written request to the Company or by using your registered electronic mail address, secure electronic signature, mobile signature, or an application software developed for the purpose of the application and sending it to the Company through the email address [email protected] or the registered electronic mail address [email protected].

Thank you for your attention.

BIDOLUHOBİ - BEKTAŞ TURGUT